35080 U.S. WW II Motorcycle WLA + Đông Phương Tôn Thất