41003 Fl 282 V-21 KOLIBRI + Sergey Kitsenko (Сергей Киценко)